خرید(مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی)

مقاله انگلیسی حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی فصل اول – مقدمه ۱ فصل دوم – ساختار بازار ۵ ۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوة بازار ۶ ۲-۲- مدل های بازار برق ۶ ۲-۳- ساختار بازار ۷ ۲-۴- انواع بازار برق ۱۱ فصل سوم – معانی PTR FTR 13 3-...
خرید(مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی)|40091065|gay42042018|مقاله انگلیسی حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی,انگلیسی حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی می باشد.

مقاله انگلیسی حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی

فصل اول – مقدمه ۱
فصل دوم – ساختار بازار ۵
۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوة بازار ۶
۲-۲- مدل های بازار برق ۶
۲-۳- ساختار بازار ۷
۲-۴- انواع بازار برق ۱۱
فصل سوم – معانی PTR FTR 13
3-1- دلایل اسفاده از حقوق انتقال ۱۴
۳-۲- حقوق انتقال فیزیکی ۱۵
۳-۳- حقوق انتقال مالی ۱۶
فصل چهارم – طراحی بازار انتقال ۱۸
۴-۱- طراحی بازار انتقال ۱۹
۴-۲- مالکین حقوق انتقال مالی ۲۱
فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار ۳۴
فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود ۳۷
۶-۱- بازار PJM38
6-2- بازار نیویورک ۴۸
۶-۳- بازار کالیفرنیا۵۵
۶-۴- بازار نیو اینگلند ۵۸
۶-۵- بازار تگزاس۶۰
۶-۶- بازار نیوزلند ۶۳
فصل هفتم – نتیجه گیری ۶۶
منابع ۷۳

چکیده

صنعت برق همانند دیگر زیر ساختها در کشورهای صنعتی به سمت خصوصی شدن حرکت می کند . همچنین در کشور ما طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت برق باید در قسمت تولید تا ۸۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شود . در این پروژه به بررسی چگونگی خصوصی شدن بخش انتقال در بازارهای مختلف آمریکا می پردازیم و در انتها آنها را با هم مقایسه می کنیم .

در فصل اول شمای کلی بازار برق و کلیاتی در مورد آن بیان شده است .

فصل دوم به بررسی مدل های برق و اجزاء مختلف در بازار می پردازد .

فصل سوم دلایل استفاده از حقوق انتقال مالی و فیزیکی و معانی انها را بیان می کند .

فصل چهارم به بررسی جزئی تر حقوق مالی و فیزیکی و چگونگی تجارت آنها می پردازد و همچنین ایرادات و نقش آنها در سرمایه گذاری را بیان می کند .

فصل پنجم به چگونگی تطبیق حقوق انتقال مالی با کل شبکه می پردازد .

در فصل ششم بازارهای PJM ، نیویورک ، کالیفورنیا ، نیواینگلند ، تگزاس و نیوزلند از لحاظ تاریخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگی بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگی اجرای مزایده ها با هم مقایسه شده اند .


مطالب دیگر:
📃پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت📃پاورپوینت کنترل کیفیت آماری با نرم افزار MINITAB📃پاورپوینت مایع درمانی در بیهوشی📃پاورپوینت متالوگرافی کمی📃پاورپوینت میکروسکوپ نوری📃پاورپوينت فصل چهارم علوم هشتم ابتدايی مبحث تنظيم عصبی📃پاورپوينت فصل دوازدهم علوم هشتم ابتدايی مبحث سنگ ها📃پاورپوینت کتاب و درس روش تدریس پیشرفته📃پاورپوينت فصل دوم علوم هشتم ابتدايی مبحث تغييرات شيميايی📃پاورپوينت فصل دهم علوم هشتم ابتدايی مبحث الکتريسيته📃پاورپوینت تعریف رنگ و روانشناسی رنگ در تبليغات📃پاورپوینت روش های صحیح مطالعه و یادگیری و مزایای آن📃پاورپوینت آموزش تدریس علوم اول دبستان مبحث از خانه تا مدرسه📃پاورپوینت تئوری بازی ها و زمینه های کاربرد آن📃پاورپوینت قصه عشق و عناصر قصه📃پاورپوینت استراتژی اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی📃پاورپوینت آموزش تدریس علوم تجربی اول دبستان فصل 4 دنیای جانوران📃پاورپوینت درمان مبتنی بر امید و تاریخچه آن📃پاورپوینت نظریه یادگیری بوروس فردریک اسکینر B.F.Skiner و مفاهیم اساسی آن📃پاورپوینت آشنایی با معبد آب و معمار آن📃پاورپوینت آشنایی با معبد لوتوس📃پاورپوینت آشنایی با معماری عصارخانه📃پاورپوینت آشنایی با معماری فرم 📃پاورپوینت آشنایی با مفهوم چشم انداز و تفاوت آن با انواع اهداف📃پاورپوینت آشنایی با مفهوم قانونی وجه التزام