خرید(مشاوره شغلي در بازار كار)

تحقيق متشکل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: در عصر كنوني كه تمدني نوين در حال شكل گيري و تكوين است، موجي عظيم، بخش وسيعي از جهان حاضر را فرا گرفته است و دنياي بديعي از كار، اشتغال، تفريح و .... خلق نموده است. الوي...
خرید(مشاوره شغلي در بازار كار)|31017241|gay42042018|تحقيق مشاوره شغلي در بازار كار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مشاوره شغلي در بازار كار می باشد.

تحقيق
متشکل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در عصر كنوني كه تمدني نوين در حال شكل گيري و تكوين است، موجي عظيم، بخش وسيعي از جهان حاضر را فرا گرفته است و دنياي بديعي از كار، اشتغال، تفريح و .... خلق نموده است.
الوين تافلر در كتاب موج سوم به دو موج عظيم تحولات اشاره مي نمايد كه هر كدام به ميزان وسيعي بر فرهنگها و تمدنهاي پيشين تاثيرگذار بوده اند. موج اول (انقلاب كشاورزي) هزاران سال طول كشيد تا ماموريت خود را به پايان برساند و موج دوم يعني پيدايش تمدن صنعتي 300 سال بطول انجاميد.
امروز موج سوم به سرعت بستر تاريخ را طي نموده و در طول چند دهه موجوديت خود را به كمال رسانده است كه تحت عنوان تمدن اطلاعات و ارتباطات و عصر اطلاعات نامگذاري شده است، عصري كه طبقات جامعه را بر اساس دسترسي به اطلاعات و استفاده بهينه از آن تقسيم بندي مي نمايد. تحولات اخير و تاثيرات شگرفي كه اين تحولات بر تمام عرصه هاي زندگي، منجمله كار و اشتغال مي گذارد، طراحي و شكل دهي نظام هاي جامع را براي دسترسي به اطلاعات مطلوب ضروري مي سازد.(موج سوم - الوين تافلر – 1377)
در همين راستا و با توجه به اهميت و ضرورت بحث راهنمايي و كه خود نمونه اي از مرحلة گذار از جامعة سنتي به صنعتي است، موجب گرديده است كه هدايت و راهنمايي در مسير انتخاب شغلي از جايگاه ويژه اي برخوردار گردد.
در اين طرح پيشنهادي كوشيده ايم با شفاف سازي اهميت و ضرورت بحث راهنمايي و مشاوره در بازار كار به الگوي واحد و جامعي در اين خصوص دست يابيم تا بتوانيم از اين الگو در دو بخش عمدة بازار كار يعني عرضه و تقاضاي نيروي كار استفاده نمائيم.
بازار كار به عنوان يكي از چهار بازار مهم ( كالا، پول، سرمايه، كار) نزد نظريه پردازان اقتصاد از مهمترين و اساسي ترين بازارهاي موجود بوده و همچون بازارهاي ديگر دو مؤلفة عرضه و تقاضاي نيروي كار را شامل و همواره توسط سياستهاي فعال و غير فعال بازار كار هدايت مي شود. نيروي كار و سرماية انساني از مشخصه هاي اصلي اين دو مؤلفه مي باشند چرا كه هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضاي نيروي كار با سرمايه هاي انساني سر و كار داريم و اين ويژگي منحصر به فرد موجب مي گردد تا از اين مرحله به بعد بحث راهنمايي و مشاوره شغلي در هر دو بخش مطرح گردد.


مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره انقلاب اسلامي 🔍تحقیق درباره انقلاب اسلامي و بررسي تحولات جهاني همزمان با آن 🔍تحقیق درباره انواع نان 🔍تحقیق درباره انواع گل و گياه🔍تحقیق درباره انواع پمپ و تلمبه🔍تحقیق درباره انواع اسيدها🔍تحقیق درباره انواع سازوكار زمانبندي متغير سوپاپها🔍تحقیق درباره انواع نگهدارنده هاي شفت اکسل عقب 🔍تحقیق درباره انواع ويتامينها 🔍تحقیق درباره اوراق اجاره🔍تحقیق درباره اولويت انتخاب بين مديريت دانش و مهندسي مجدد در سازمان🔍تحقیق درباره اهل بيت در قرآن 🔍تحقیق درباره وزارت آموزش و پرورش🔍تحقیق درباره ايمان به خدا 🔍تحقیق درباره ايمان به معاد🔍تحقیق درباره ايمني فني و بهداشت كار 🔍تحقیق درباره اينترنت 🔍تحقیق درباره اينترنت، ابزاري كارآمد در خدمت تبليغات🔍تحقیق درباره آب سخت🔍تحقیق درباره آرسنیک نحوه جذب و خطرات🔍تحقیق درباره آرمان، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي🔍تحقیق درباره آز كشاورزي 🔍تحقیق درباره آزادى عقيده 🔍تحقیق درباره آسيب ‏هاى روان ‏شناختى اينترنت🔍تحقیق درباره آشنايي و شناخت نكات و امور مرتبط با مهندسي ترابري و مسائل آن